Kontakt information
Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Basket
Visa kundvagn

Sekretesspolicyn

Introduktion

SekretesspolicynHansApotek.com har i åratal ansett att skyddet av personuppgifter för sina och / eller potentiella kunder och användare är av grundläggande betydelse, vilket säkerställer att behandlingen av personuppgifter, som utförs på något sätt, vare sig automatiserad eller manuell, sker i fullständig överensstämmelse med de skydd och rättigheter som erkänns i Dataskyddsförordningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter, samt fri spridning av sådana uppgifter ( nedan "förordningen") och av de ytterligare tillämpliga reglerna för skydd av personuppgifter.

Denna sekretesspolicy (nedan kallad "Sekretesspolicyn") är avsedd att beskriva hanteringsmetoderna för de webbplatser som anges nedan i specifika avsnitt som hänvisar till varje enskilt företag i Mondadori-koncernen (nedan "Internetsidor"), i hänvisning till behandlingen av personuppgifter för användare / besökare som konsulterar dem enligt föreskrifterna.

HansApotek.com avser, i enlighet med gällande regler om ämnet, att skydda och hålla trygg behandlingen av varje besökares personuppgifter, även i samband med internetåtkomst från utlandet, i enlighet med bestämmelserna i denna sekretesspolicy.

Om inte annat anges och regleras av en specifik integritetspolicy som tillhandahålls i enlighet med artikel 13 i förordningen, måste denna integritetspolicy också förstås som ett dokument som syftar till att tillhandahålla specifik information som avses i artiklarna 13 och 14 i förordningen till dem som befinner sig i surfa på webbplatserna och interagera med den registeransvarige genom de tjänster som erbjuds av samma webbplatser.

Det bör noteras att denna sekretesspolicy endast är tillämplig på HansApotek.com webbplats och inte hänvisar till andra webbplatser som kan konsulteras av användaren när du surfar genom att klicka på länkar och / eller banners på webbplatsen.

Vad innehåller denna integritetspolicy? Vår policy beskriver:

 • Hur och varför vi samlar in din personliga information;
 • Hur din personliga information används och skyddas;
 • När och med vem vi delar din personliga information; och
 • Vilka val du kan göra om hur vi samlar in, använder och delar din personliga information.

Denna policy täcker hur och varför vi samlar in, använder, delar och skyddar din personliga information.

Vad defineras som personliga uppgifter? Personlig information är information som identifierar dig eller rimligen kan kopplas till information som identifierar dig. När du till exempel lägger en vara på layaway eller gör en beställning online samlar vi in personlig information, såsom namn, adress, telefonnummer och kredit- eller bankkortsinformation.

Vi har specifika sekretessmeddelanden som förklarar den informationspraxis som gäller för vår specialiserade verksamhet.

Vilka sekretessskydd gäller för specifika typer av personlig information? HansApotek.com tillhandahåller en mängd finansiella produkter och tjänster tillgängliga för dig, antingen direkt eller i samband med affärspartners. HansApotek.com upprätthåller separata sekretesspolicyer som gäller för sina internationella verksamheter.

Vad är vårt löfte om ansvarsskyldighet?

Vi kräver att våra medarbetare, affärspartners och tjänsteleverantörer hanterar din personliga information korrekt. Vi har utsett ett team av utbildade medarbetare som ansvarar för att säkerställa att denna policy följs. Vi kräver att alla som hanterar kundens personliga information gör det ordentligt och i enlighet med våra policyer.

Vad är vårt löfte om ansvarsskyldighet?

Vi samlar in information för att leverera de produkter och tjänster du begär, för att förbättra din shoppingupplevelse och för att stödja våra affärsfunktioner. Vi samlar in information från dig på olika sätt när du interagerar med våra butiker, webbplatser och mobila tjänster.

Vi kan samla in följande kategorier av personlig information. Inte alla kategorier kanske samlas in om varje individ:

 • Personliga identifierare, såsom namn och adress
 • Enhets- och online-identifierare och relaterad information, såsom telefonnummer och e-postadress
 • Internet-, applikations- och nätverksaktivitet, såsom cookie-ID och webbläsarbesök
 • Regeringsidentifierare, såsom nationella identifieringsnummer och körkortnummer
 • Demografisk information, såsom ålder och födelsedatum
 • Ekonomisk information, till exempel kredit- och bankkortsnummer och skadainformation
 • Information om hälso- och sjukförsäkring, t.ex. receptnummer och identifikationsnummer för sjukförsäkring
 • Kännetecken för skyddade klassificeringar enligt statlig eller federal lag, såsom kön och nationalitet
 • Köphistorikinformation, till exempel produkter du har köpt, hyrt och returnerat
 • Platsinformation, till exempel geografisk platsinformation
 • Individuella preferenser och egenskaper, såsom slutsatser relaterade till shoppingmönster och beteenden.

Hur använder vi dina uppgifter?

Användarnas integritetVi använder din personliga information för att tillhandahålla produkter och tjänster, för att uppfylla dina förfrågningar om produkter eller för att hjälpa oss att anpassa våra tjänster och marknadsföring till dig. Vi använder också din personliga information för att stödja våra affärsfunktioner, såsom förebyggande av bedrägeri, marknadsföring och juridiska funktioner.

Några exempel inkluderar:

 • För att uppfylla din beställning eller förfrågningar om tjänster och tillhandahålla kundtjänst
 • Att skapa och underhålla ditt konto
 • Att genomföra revision och övervakning av transaktioner och uppdrag
 • Att genomföra marknadsföring, personalisering och tredjepartsannonsering
 • För att skydda säkerheten och integriteten på våra webbplatser, mobila tjänster och vår verksamhet och för att förhindra bedrägerier
 • För att uppdatera vår operativa och tekniska funktionalitet
 • Att genomföra affärsanalyser, till exempel analyser, prognoser, identifiera områden för operativ förbättring
 • Att bedriva forskning och utveckling
 • För att fullgöra vår juridiska funktion eller skyldigheter
 • För att göra ovanstående kombinerar vi personlig och icke-personlig information, samlad online och offline, inklusive information från tredjepartskällor.

Hur delar vi din personliga information utanför HansApotek.com?

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut din personliga information för pengar. Vi kan dela din personliga information under begränsade omständigheter, såsom att bedriva vår verksamhet, för andra företag att erbjuda dig och administrera din användning av sammärkta produkter, om hela eller en del av vår verksamhet slås samman, säljs eller omorganiseras, när det krävs enligt lag, som beskrivs nedan, eller med ditt samtycke.

pill icon
Till kassan  

Korg

Produkten har tagits bort.